Betrokken partijen

Initiatiefnemers

Initiatiefnemer van het project is Henk Deen.
Bergen vergrijst en voor het vormen van zelfstandig wonen in combinatie met hoogwaardige zorghulp is er een snel groeiende markt. Vanuit die gedachte is er in samenwerking met de architecten Bruce Kee en Reinald Bosman een masterplan opgezet voor het gebied waarop de monumentale villa “Zuilenhof” is gesitueerd. Dit zal in de komende weken verder worden uitgewerkt naar verschillende bouwvormen. In alle opties zal het rijksmonument Villa Zuilenhof worden gerenoveerd en een centrale en ondersteunende rol krijgen binnen het concept (centrale ruimte voor activiteiten en zorgdiensten, centrale plein).

Architecten

Door Henk Deen is samenwerking gezocht met de heren Reinald Bosman en Bruce Kee, van BREINarchitecten. Beide heren zijn in de omgeving ook bekend als architect van de door De Haaf Vastgoed BV gerealiseerde villa-appartementen op het landgoed “Haaf” te Bergen. Beide heren hebben de opdracht gekregen om een zorgvuldige afweging te maken tussen het in functie brengen van het monument, de groene omgeving, duurzaamheid en het gewenste programma. Dit dient de basis te vormen voor een innovatieve, originele en onverwachte ontwerpoplossing. Onderzoek naar nieuwe bouwmethoden, producten en materialen zijn een verlengstuk opdracht.

Exploitanten

Voor de exploitatie van Villa Zuilenhof is Henk Deen een samenwerking met woonzorgorganisatie Van Hollant aangegaan. Van Hollant zal het monument exploiteren als een zorgvilla, waarin oudere zorgbehoevenden zelfstandig kunnen wonen binnen een veilige omgeving en voorzien van 24-uurs zorg. Stijlvolle accommodatie en zorg met persoonlijke aandacht is wat Van Hollant kenmerkt. De organisatie geniet reeds lokale erkenning met haar zorgvilla ‘Craenenbroeck’ in Heiloo welke in 2014 haar deuren opende. Inmiddels is zij de voorbereidingen gestart voor de bouw van de tweede zorgvilla in Assendelft welke in 2020 geopend zal worden. In zorgvilla Craenenbroeck zijn reeds diverse Bergenaren woonachtig en op de wachtlijst staan er nog meer, waarmee Van Hollant een uitbreiding met een zorgvilla in het monumentale Zuilenhof als een natuurlijke volgende stap beschouwt.

Omwonenden

Het concept Zorgvilla met een hoge kwaliteit ouderzorg kan rekenen op draagvlak binnen de gemeente. Daarom is het noodzaak de plannen voor te leggen aan de omwonenden en mogelijk geïnteresseerden. Inmiddels is er een informatieve inloopavond georganiseerd waarbij de inbreng van omwonenden is geregistreerd. Deze inbreng is basis voor verder onderzoek en overleg met ambtenaren van de gemeente Bergen, waarvan de uitkomst in een volgend overleg aan omwonenden gaat worden gepresenteerd.

Verslag 1e informatieavond 12 september 2018 (pdf)

Verslag 2e informatieavond 30 januari 2019 (pdf)

Verslag 3e informatieavond 6 maart 2024 (pdf)