Het behoud van het monument Zuilenhof

Het behoud van het monument

‘Zuilenhof’, op het kruispunt van de Oude Bergerweg, de Loudelsweg, de Oosterweg en de Van Borselenlaan, is een grote woning gehuld in groene begroeiing en heeft een ietwat geheimzinnige paradijsachtige verscholen tuin. Het is een monument, maar is slechts gedeeltelijk bewoond, en is aan toe aan een nieuw gebruiker en een grondige opfrisbeurt. Het pand voldoet niet aan de huidige standaarden van bouwen en als er niet tijdig iets gebeurt zou er sterk verval kunnen optreden.

Bruinsma, T. / collectie Regionaal Archief Alkmaar / FO 200251

De initiatiefnemers van dit zorgcentrum zien het als hun plicht, binnen de voorgenomen ontwikkeling, het monument esthetisch in haar oorspronkelijke staat terug te brengen en, daar waar nodig, te verbeteren naar huidige maatstaven. Binnen de voorgenomen ontwikkeling krijgt het pand ‘Zuilenhof’ een gedeeltelijk nieuwe functie met op de begane grond het algemene programma van het zorgcentrum en onder de kap een aantal zorgappartementen.

In de glooiende tuin bestaat het plan een tweetal volumes met zorgappartementen te bouwen, gedrapeerd in groen, verbonden aan ‘Zuilenhof’, zodat het zorgcentrum ‘Zuilenhof’ gerealiseerd kan worden.

August Maschmeijer en Marie Reidel aan de achterzijde Zuilenhof – bron mevrouw Eisma-Bor uit de Bergensche Kroniek

De geschiedenis van ‘Zuilenhof’

Oorspronkelijk stond hier één van de vele herbergen van Bergen. In 1877 was er brand geweest. De herberg werd toen in openbare veiling gebracht.

De ruïneuze herberg werd in veiling opgekocht en door koper Gerrit Brakenhoff verbouwd tot kolfbaan, ‘De Vriendschap’, en in 1880 geopend. Dit werd echter geen succes, de klanten bleven uit, in 1884 ging het failliet, en kwam het pand via een veiling op de markt.

Nadat August Maschmeijer, koopman te Amsterdam, in 1884 eigenaar van de herberg was geworden heeft hij het pand tot een riant woonhuis verbouwd. Hij deelde het huis in meerdere grote kamers in, waaronder een provisiekamer en een muziekkamer.

Buiten breidde hij het huis uit met twee veranda’s, waarvan de daken ondersteund werden door zuilen die hij in Amsterdam op de kop had getikt. Zij hadden behoord tot de Korenbeurs, in 1617 aan het Damrak gebouwd en in 1884 gesloopt bij het dempen van de Damrak. Het transport van de zuilen liet hij per schuit verzorgen vanaf het Damrak tot Koedijk, waar ze op een wagen werden geladen. De aannemer wist met de zuilen twee aanbouwen te bouwen, die het huis het huidige aanblik hebben bezorgd, wat Maschmeijer er toe bracht de woning ‘Zuilenhof’ te noemen.

Toen het huis klaar was en bewoond, was het niet alleen een prachtige villa, het had ook een prachtig uitzicht. Vanuit de tuinkamer waren de zeilen van de passerende schepen op het Noord-Hollands kanaal zichtbaar.

Zuilenhof is altijd in bezit gebleven van de familie van August Maschmeijer. De erven mevrouw Hannie Varosy-Eisma en de heer Tjerk Eisma zijn in samenwerking met de heer Henk Deen initiatiefnemer van plan het project ‘Zuilenhof’.

(bron: Bergense Kroniek Themanummer 7, ‘De familie Maschmeijer en ‘Zuilenhof’, Historische Vereniging Bergen NH, februari 2008, geschreven door Herman Gelens en Bob van de Graaf)